Taloyhtiön mahdollisuus

Tutustu täydennysrakentamiseen ja sen eri muotoihin

Täydennysrakentaminen on rakentamista olemassa olevien rakennusten yhteyteen, lomaan tai lähistölle. Täydennysrakentaminen voi kattaa laajoja usean tontin ja kymmenien rakennusten alueita, tai vain yhden tontin.

Suuri osa Helsingissä tapahtuvasta rakentamisesta on täydennysrakentamista. Taloyhtiöissä täydennysrakentaminen voi olla hyvä tapa rahoittaa taloyhtiön remontteja ja parannuksia.
Tältä sivustolta löydät tietoa täydennysrakentamisesta, sen eri muodoista sekä esimerkkejä jo toteutetuista hankkeista.

Tutustu tarkemmin

Täydennysrakentaminen kaupungin vuokraamilla asuintonteilla

Kaupunki edistää täydennysrakentamista taloudellisilla kannustimilla.

Maapoliittiset linjaukset

Tietoa kaupungin maanhankinnasta, maankäyttösopimuksista, tontinluovutusta koskevista linjauksista sekä täydennysrakentamisesta kaupungin vuokraamilla asuntotonteilla.

Maankäyttösopimukset

Kunta ja maanomistaja sopivat keskenään asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Rakennusluvan hakeminen

Tietoa rakennusluvan hakemisesta.

Kaavoituksen kulku

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen.

Karttapalvelu

Palvelusta löytyy paljon tietoa omasta tontista.