Neuvontapalvelu 2024

Helsingin kaupunki haluaa kannustaa taloyhtiöitä ja kiinteistöjen omistajia täydennysrakentamiseen.  Kokeilemme vuoden 2024 aikana uudenlaista neuvontapalvelua pilottialueilla, jotka on valittu Kontulasta, Lauttasaaresta ja Länsi-Pakilasta. Lisätietoa on lähetetty postitse taloyhtiöiden päättäjille ja kiinteistönomistajille kohdealueilla. Tarjottava neuvonta on maksutonta ja puolueetonta, eikä siihen osallistuminen sido tai velvoita mihinkään.

Näin neuvontapalvelumme auttaa

  • Kerromme täydennysrakentamisen mahdollisuuksista asuinalueellanne.
  • Opastamme täydennysrakentamisen eri vaiheista. Neuvomme, miten suunnittelua voi edistää itse sekä mahdollisesti myös yhteistyössä naapurikiinteistöjen kanssa.
  • Teemme alustavan arvion tonttinne täydennysrakentamisen mahdollisuuksista, kustannuksista ja tuotoista. Taloyhtiöllenne tuotetaan alustava hankekortti, jonka tiedot voivat toimia jatkosuunnitelmien pohjana ja taloyhtiön päätöksenteon apuna.

Täydennysrakentamisen neuvonnan aloitustilaisuudet

Linkit aloitustilaisuuksien pdf-esityksiin:

Länsi-Pakila 26.3.2024: pdf-esitys

Kontula 3.4.2024: pdf-esitys

Lauttasaari 9.4.2024: pdf-esitys

Yhteystiedot

MUUAN Oy

Projektipäällikkö Olli Metso

alueet@muuan.fi, puh. 040 774 2014

Muilla kuin pilottiin valituilla alueilla taloyhtiön edustaja voi olla hankkeen selvittämiseen liittyen suoraan yhteydessä Helsingin kaupungin asemakaavoitukseen. Kaavoittajien yhteystietoja alueittain löytyy seuraavasta linkistä: Helsingin karttapalvelu

Jos on kyse kaupungin vuokraaman asuintontin täydennysrakentamisesta, taloyhtiön edustaja voi olla yhteydessä sähköpostitse kaupungin maanhankintatiimiin: taydennysrakentaminen@hel.fi

Neuvontapalvelua tarjotaan näillä alueilla

Kartta 1: Kontula

Kartta 2: Lauttasaari, Katajaharju

Kartta 3: Lauttasaari, Vattuniemi

Kartta 4: Länsi-Pakila