Rådgivningstjänst 2024

Helsingfors stad vill uppmuntra hosbolag och fastighetsägare till kompletteringsbyggande. Under 2024 testar vi en ny typ av rådgivningstjänst i utvalda pilotområden i Gårdsbacka, Drumsö och Västra Baggböle. Mer information har skickats per post till bostadsaktiebolagens beslutsfattare och till fastighetsägare i de berörda områdena. Rådgivningen är avgiftsfri och opartisk, och du förbinder dig inte till någonting genom att delta i den.

Så här kan vår rådgivningstjänst hjälpa er

  • Vi berättar om möjligheterna till kompletteringsbyggande i ert område.
  • Vi ger information om de olika skedena i kompletteringsbyggande och råd om hur man kan främja planeringen på egen hand och eventuellt även i samarbete med grannfastigheter.
  • Vi gör en preliminär utvärdering av möjligheterna till kompletteringsbyggande på er tomt samt kostnaderna och avkastningen. Bolaget får ett preliminärt projektkort, vars uppgifter kan användas som en utgångspunkt för den fortsatta planeringen och vara till hjälp för beslutsfattandet i bolaget.

Inledande evenemang av rådgivning om kompletteringsbyggande

Västra Baggböle den 26 mars 2024: Länk till pdf-material (på finska)

Gårdsbacka den 3 april 2024: Länk till pdf-material (på finska)

Drumsö den 9 april 2024: Länk till pdf-material (på finska)

Kontaktinformation

MUUAN Oy
Projektchef Olli Metso
alueet@muuan.fi, puh. 040 774 2014

I andra områden än de som valts ut för piloten kan beslutsfattare inom husbolag ha direktkontakt med Helsingfors stads stadsplanering angående projektet. Kontaktuppgifterna till detaljplaneraren på området hittar du på följande länk: Helsingfors stads karttjänst

Handlar det om kompletteringsbyggande av en bostadstomt som hyrs av staden kan beslutsfattare inom husbolag kontakta stadens markupphandlingsteam via e-post: taydennysrakentaminen@hel.fi

Rådgivningstjänsten erbjuds i dessa områden

Karta 1: Gårdsbacka

Karta 2: Drumsö, Enåsen

Karta 3: Drumsö, Hallonnäs

Karta 4: Västra Baggböle