Att riva en byggnad och bygga en ny

Exempelfall: Kullatorpsvägen 30, Åggelby 2017