Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver hur den här webbtjänsten följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Helsingfors stad ansvarar för webbtjänsten.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats Helsingfors stads kompletteringsbyggande.

Webbplatsens adress är taydennysrakentaminen.hel.fi

Helsingfors stads mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå nivå AA eller bättre.

Status av överensstämmelse

Denna webbplats har ännu inte granskats för tillgänglighet.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten?

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte beskrivs på denna sida kan du anmäla dem till oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Du kan lämna respons med det här webbformuläret (palautteet.hel.fi).

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om du inte upplever att webbplatsens innehåll är i tillgänglig form, kan du be om att få dessa uppgifter med responsformuläret på palautteet.hel.fi. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar inom två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer till växeln 0295 016 000

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades den 7 novenmber 2023.