Beslutsfattandet i ett bostadsaktiebolag

Olika situationer gällande tillbyggnad och kompletteringsbyggande förutsätter olika beslutsförfaranden vid bolagsstämman. Det bör beaktas att även bostadsaktiebolagets bolagsordning kan ha bestämmelser om beslutsfattande som måste följas.

Om bostadsaktiebolaget har en stor tomt, kan till exempel följande förfarande tillämpas:

  • Uppdelning och försäljning av tomten separat (ägartomt). Uppdelningen kan utföras genom avstyckning om planen så tillåter eller genom att sälja kvotdelen med avtal om besittningsdelning.
  • Delning av en arrendetomt och försäljning av arrenderätt för en del av tomten
  • ”Försäljning” av en ny byggnadsrätt med riktad aktieemission

För att undvika obehagliga överraskningar måste bostadsaktiebolaget utnyttja experter inom bolagslagstiftning och fastighets- och skattebranschen då det planerar och genomför lösningar.