Information om kompletteringsbyggande

Kompletteringsbyggande är byggande i samband med befintliga byggnader eller i närheten. Kompletteringsbyggandet kan omfatta stora områden med flera tomter och tiotals byggnader, eller bara en tomt. Merparten av byggandet i Helsingfors är kompletteringsbyggande.

I bostadsaktiebolag kan kompletteringsbyggande vara ett bra sätt att finansiera bostadsaktiebolagets renoveringar och förbättringar.

Läs mer