Bostadsaktiebolagets möjlighet

Bekanta dig med kompletteringsbyggande och dess olika former.

Tapulikaupunki

Vi ger råd om kompletteringsbyggande – ny tjänst år 2024

Helsingfors stad vill uppmuntra hosbolag och fastighetsägare till kompletteringsbyggande. Vi testar en ny typ av rådgivningstjänst i pilotområden i Gårdsbacka, Drumsö och Västra Baggböle under 2024.

Rådgivningen är avgiftsfri och opartisk, och du förbinder dig inte till någonting genom att delta i den.

Läs mer på sidan Rådgivningstjänst 2024.

Kompletteringsbyggande är byggande i samband med befintliga byggnader eller i närheten. Kompletteringsbyggandet kan omfatta stora områden med flera tomter och tiotals byggnader, eller bara en tomt.Merparten av byggandet i Helsingfors är kompletteringsbyggande. I bostadsaktiebolag kan kompletteringsbyggande vara ett bra sätt att finansiera bostadsaktiebolagets renoveringar och förbättringar. På denna webbplats hittar du information om kompletteringsbyggande, dess olika former och exempel på projekt som redan har genomförts.

Kolla in det

Kompletteringsbyggande på bostadstomter som staden hyr ut

Staden främjar kompletteringsbyggandet med ekonomiska incitament.

Markpolitiska riktlinjer

Information om stadens markförvärv, markanvändningsavtal, riktlinjer om tomtöverlåtelse samt kompletteringsbyggande på bostadstomterna som staden hyr ut.

Markanvändningsavtal

Kommunen och markägaren avtalar sinsemellan om de rättigheter och skyldigheter som anknyter till genomförandet av detaljplanen.

Att ansöka om bygglov

Information om ansökan om bygglov.

Planeringens gång

Planeringens gång och deltagande.

Karttjänst

Tjänsten innehåller mycket information om den egna tomten.