Höjning av en byggnad

Bärande konstruktioner i många flervåningshus klarar byggandet av extra våningar. För höjning av en befintlig byggnad finns det även fabrikstillverkade typlösningar som gör det möjligt att förkorta byggtiden.

För att bygga extra våningar krävs det ofta en planändring. Ibland kan det vara möjligt att få ett undantagsbeslut för att bygga en extra våning i stället för till exempel vindsvåningen.

Bekanta dig med exempel (på finska):

Svinhufvudsvägen 3 / Stugberget 6, Brändö (2017)
Understensvägen 3, Kvarnbäcken (2017)
Dragonvägen 1, Munksnäs (2015)