Avstyckning av ny tomt

På en stor tomt kan det finnas utrymme för en helt ny byggnad. Då avstyckas en del av den befintliga tomten som kan säljas eller hyras ut till en byggherre.

Ibland finns det en bra plats för en ny byggnad vid gränsen mellan två tomter–då är det möjligt att bilda en ny tomt som är avstyckad från två granntomter.

Bekanta dig med exempel:

 • Stenhagsvägen 1, Stenhagen (2018)
 • Larsängsvägen 2, Lassas (2017)
 • Koroisvägen 4/6, Brunakärr (2007)
 • Larsängsvägen 2–8, Lassas (2016)
 • Hamnholmsvägen 3, Nordsjö (2017)
 • Gungvägen 9, Gårdsbacka håller på att byggas
 • Väderkvarnsvägen 3, Kvarnbäcken håller på att byggas
 • Bergkullavägen 8, Kånala 2021
 • Köpingsvägen 27–29, Haga 2021
 • Bodvägen 13, Kånala 2020
 • Rödstensvägen 17, Nordsjö 2019
 • Rödstensvägen 13, Nordsjö 2018
 • Rödstensvägen 15, Nordsjö 2018
 • Lillstuvägen 7a, Kånala 2018
 • Ulfsbyvägen 10b, Munkshöjden 2017 Hemgårdsvägen 8, Gårdsbacka 2016