Tietoa täydennysrakentamisesta

Täydennysrakentaminen on rakentamista olemassa olevien rakennusten yhteyteen, lomaan tai lähistölle. Täydennysrakentaminen voi kattaa laajoja usean tontin ja kymmenien rakennusten alueita tai vain yhden tontin.

Suuri osa Helsingissä tapahtuvasta rakentamisesta on täydennysrakentamista. Taloyhtiöissä täydennysrakentaminen voi olla hyvä tapa rahoittaa taloyhtiön remontteja ja parannuksia.

Täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta, mikä tukee kaupungin ilmastomuutoksen hillitsemis- sekä alueellisen työpaikka- ja palvelurakenteen kehittämistavoitteita.