Päätöksenteko taloyhtiössä

Erilaiset lisä- ja täydennysrakentamistilanteet edellyttävät erilaisia päätöksentekomenettelyjä yhtiökokouksessa. On huomattava, että myös asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla päätöksentekoa koskevia säännöksiä, joita pitää noudattaa.

Jos taloyhtiöllä on suuri tontti, voi menetellä esimerkiksi seuraavasti:

  • Tontin jakaminen ja myyminen erikseen (omistustontti). Jakaminen voidaan tehdä lohkomalla kaavan niin salliessa tai määräosan myyntinä hallinnanjakosopimuksella.
  • Vuokratontin jakaminen ja sen osan vuokraoikeuden myynti
  • Uuden rakennusoikeuden ”myynti” suunnatulla osakeannilla

Taloyhtiön on ratkaisuja suunnitellessaan ja toteuttaessaan syytä hyödyntää niin yhtiölainsäädännön, kiinteistö- kuin veroalan asiantuntijoita välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä.